veri tabanına giriş

#747   2019-09-09 16:46 GMT        
veri tabanına giriş
VERi TABANINA GİRİŞ 
Bilgisayarın en önemli görevlerinden sayılan verileri saklama, verileri işleme ve gerektiğinde ise bu verileri çağırarak kullanma, gündelik hayatımızda birçok işimizi kolaylaştırmaktadır.
MS-DOS Komut Satırından MySQL Veri Tabanına Erişme 
MS-DOS komut sisteminden, veri tabanına erişebilmek için veri tabanımızın olduğundan emin olmamız gerekmektedir. cmd komutu ile MS-DOS -Çalıştır -Windows işletim sistemi üzerinden Başlat komut ekranını çalıştırıyoruz
Komut satırına; 
C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.16\bin\mysql –u root –h localhost –
p komutunu yazıp ENTER tuşuna basıyoruz. “Enter Password:” kısmına eğer veri tabanına erişmek için daha önceden belirlenmiş bir şifremiz varsa bu şifreyi giriyoruz yoksa sadece ENTER tuşuna basıyoruz.
Veri Tabanının Adını Öğrenme
SHOW DATABASES; komutu bize var olan veri tabanlarının listesini gösterir. 
Veri Tabanı Oluşturmak
Yeni bir veri tabanı oluşturmak istenirse CREATE DATABASE VERITABANI_ADI; komutunun kullanmalıyız. 
Veri Tabanını Silme 
Var olan veri tabanını silmek için DROP komutu kullanılır. Kullanırken dikkat edilmesi gereken bu komut, bütün bilgileri ve tabloları geri getirilemez bir şekilde siler
Komutun kullanımı şu şekildedir: DROP DATABASE VERITABANI_ADI;
Veri Tabanını Seçme 
Tablo konusuna geçmeden önce tablo oluşturmanın mantığından biraz bahsedelim. Veri tabanı işlemlerinde mantık şu şekildedir: Önce veri tabanı oluşturulur sonra da veri tabanı için tablo oluşturmak suretiyle aynı gruptaki bilgiler bir araya toplanır
Bunu da USE VERITABANI_ADI komutuyla gerçekleştiriyoruz.
Tablodan Kayıt Silme
Tablo içindeki kayıtları silmek için DELETE FROM tablo_adı komutu kullanılmalıdır. Bazı durumlarda bütün kayıtları değil belirlediğimiz kayıtları silmemiz söz konusudur. Bunun için ise WHERE bağlacını ve koşulu ekleriz.
Tablo Özelliklerini Görme
Tanımladığımız tablonun özelliklerini görmek için DESCRIBE komutu kullanılır. Bu komutun kullanımımı: DESCRIBE tablo_ismi;
Tabloya Alan Ekleme
Var olan bir tabloya alan ekleme ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda ise ALTER TABLE komutunu kullanırız. Bu komutun kullanımı şu şekildedir: ALTER TABLE tablo_adi ADD alan_adi alan_turu
Tablodan Alan Silme 
Var olan tablodan bir sütunu silmek için ise şöyle bir ifade yazarız: ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sütun_adi;
Tablo Adını Değiştirme
Bir veri tabanında tablo adını değiştirmek için: ALTER TABLE mevcut_tablo_adi RENAME TO yeni_tablo_adi;
Sorgulama Operatörleri
Bazı durumlarda girdiğimiz verileri belli bir silsile dâhilinde çağırmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda sorgulama operatörlerini kullanırız. Daha önce oluşturduğumuz örnekler üzerinde sorgulama işlemini gerçekleştirelim
SELECT seçme manası gelir, WHERE ise nereden alınacağını söyler.
Bu komutun kullanımı şu şekildedir: SELECT sütunlar FROM tablo_ismi WHERE koşullar;
Verileri Güncelleme
Var olan veri yerine başka bir veri girmek için bu komut kullanılır.
Update: Verileri güncellemek için bu komut kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: UPDATE tablo_ismi SET alan=’Yeni Değer’ where ‘Değişecek Kayıt’;
Hazır Fonksiyonlar
Count: Toplam Kayıt sayısını bulur.
Kullanımı: Count(Sutün_Adı)
Min /Max: Minimum ve maksimum değerleri bulur

https://i.hizliresim.com/jqyL0L.jpg

https://i.imgyukle.com/2019/08/27/oIVgqb.jpg…………