Türkiye’de Bilişim Hukuku

Gönderen: Neo   Tarih: 2019-08-27 00:50

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Türkiye’de Bilişim Hukuku 

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç türleri ortaya
çıkarmaktadır. Bu kapsamda değişime ve gelişime en açık olan suçu ise bilişim suçları 
oluşturmaktadır. Globalleşen dünyada yeni bir teknolojik gelişme bütün dünyaya
yayılmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni
bilişim suçları ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde de bilişim suçlarına yönelik tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara
bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir.
Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB direktifleri
ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bilişim suçları, her suçun kendi alanına ilişkin
düzenlemeler içermektedir.
Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 1991
yılında eklenen “…bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir. Bundan sonra
ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince bir çok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir.
Bilişim suçları ile ilgili en kapsamlı düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer
almaktadır.
Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim
sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve
kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir.
Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. maddelerinde n bilişim suçları düzenlene müstakilen
düzenlenmiştir. Şimdi de bu üç maddeyi biraz daha detaylı irdeleyecek olursak:Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.


Oylamalar: