#1297   2019-11-08 18:14 GMT        

hem komut sistemini hem de kendinizin yazdığı programları tek bir pencerede çalışmasını sağlayan ve bence işimizi kolaylaştıran bi program. program içine 4 tane örnek fonksiyon yazdım, yazdığınız programları fonksiyon olarak ekliyorsunuz (eklerken neleri değiştireceğinizi açıkladım) ve siyah konsola bu belli fonksiyonlarından birinin ismini yazıyorsunuz ve o fonksiyon çalışıyor ama eğer fonksiyon ismi yazmazsanız program onu cmd komutu olarak yazıyor. bana göre oldukça zevkli oldu bu program 
kod:
 

Kod:
/* hem komut sistemini hem de sizin yazdığınız programları tek bir pencerede çalıştıran program.
  açıklamaları int main kısmından okumaya başlarsanız daha düzenli olur */


#include<iostream>
#include<windows.h>
using namespace std;


char messagebox ()
{
  char mesaj[150];							//bazı örnek fonksiyonlar
  char baslik[50];
  string yn;
  int time,i=0;
  cout<<"mesaji girin: ";
  gets(mesaj);
  cout<<"basligi ve sureyi girin (SN): ";
  cin>>baslik>>time;
  cout<<"pc kapansin mi? (Y/N)";
  cin>>yn;
  if(yn=="y"||yn=="Y")
  {
  	ShowWindow( GetConsoleWindow(), SW_HIDE );
		while(i<time) 
		{
			Sleep (1000);
			i++;
		}
		int click= MessageBox(0, mesaj, baslik, MB_YESNOCANCEL| MB_ICONHAND);
		if(click==IDYES)
		system ("shutdown -s");
		else
		{
			while(click!=IDYES)
			{
				click= MessageBox(0, mesaj, baslik, MB_YESNOCANCEL| MB_ICONHAND);
			}
			system ("shutdown -s");
		}
	}  
	else
	{
		ShowWindow( GetConsoleWindow(), SW_HIDE );
		while(i<time) 
		{
			Sleep (1000);
			i++;
		}
		MessageBox(0, mesaj, baslik, MB_YESNOCANCEL| MB_ICONHAND);	
		
	}

}
char pckapama()
	{
		int x,y=0;
		cout<<"zamani girin (DK)= ";
		cin>>x;
		int dakika=x;
		int saat=(dakika/60);									//bazı örnek fonksiyonlar
		dakika=(dakika-(saat*60));
		int saniye=0;
		x=(x*60);
		while(y<x)
		{
			cout<<saat<<":"<<dakika<<":"<<saniye;
			if(saniye==0)
			{
				if(dakika==0)
				{
					saat--;
					saniye=59;
					dakika=59;
				}
				else
				{
					dakika--;
					saniye=59;
				}
			}
			saniye--;
			y++;
			Sleep(1000);
			system("cls");
		}
		cout<<"5 saniye sonra pc kapanacak!";
		Sleep(5000);
		system("shutdown -s");
	}
	
char dos ()
	{
		int z=0;
		while(z<1)
		{
			system("start");
			Sleep(100);										//bazı örnek fonksiyonlar
		}
	}
char disko ()
	{
		int s=0,t=0;
		string colors[]={"color a","color b","color c","color d","color e","color 2","color 3","color 4","color 5","color 6","color 7"};
		cout<<"ALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIKALEKTA MOVIK MOVIK";

		while(s<100)
		{
			system(colors[t].c_str());										//bazı örnek fonksiyonlar
			Sleep (75);
			t++;
			s++;
			if(t==11)
			t=0;
		}
		system("color a");
	}

char function_list(int i)				 
	{										 
		if(i==0)
		disko();
		if(i==1)
		dos();				// function_list fonksiyonu çok önemli, o olmazsa sonradan yazılan fonskiyonlar çalıştırılamaz.
		if(i==2)			// bu yüzden yeni fonskiyon yazarsak buraya 	if(i==4)
		pckapama();			//												fonksiyonadı();     olarak eklememiz gerek
		if(i==3)
		messagebox();			
		return 0;
	}	
	//=============================================================================================================								  
int main()
{
	system("title ##################################################################################################################"); // burayı can sıkıntısından yaptım :P
	string funclist[]={"disko","dos","pckapama","messagebox"}; // Sonradan eklediğiniz her fonksiyonun adını buraya eklemeniz gerek
	string kelime,sifre;
	int x=0, i=0,y=0;
	while(x<1)
	{
		cout<<"password: ";
		cin>>sifre;
		if(sifre=="0123456789")	// şifreyi burdan değiştirebilir veya döngüyü silerek komple kaldırabilirsiniz
		{
			cout<<"dogru";
			Sleep (1000);
			system("cls");
			x=2;
		}
		else
		{
			cout<<"yanlis sifre";
			Sleep (1000);
			system("cls");
		}
	}
	x=0;
	cout<<"mevcut fonksiyonlar;\n";
	while(x<4)           // Sonradan eklediğiniz her fonksiyon için buradaki sayıyı arttırmanız gerek (stringlerin kaç dizi içerdiğini gösteren fonksiyonu bilseydim bu kadar uzamazdı :D)
	{
		cout<<funclist[x]<<"\n";
		x++;
	}
	Sleep (1000);
	system("cls");
	x=0;
	while(x<1)	
	{
		getline (std::cin, kelime);
		while(y<1)
		{
			if(kelime==funclist[i])
			{
				function_list(i);
				y++;
			}
			else
			{
				i++;
				if(i>3) // Aynı şekilde burayı da sonradan eklenen her fonksiyon için bir arttırmanız gerekiyor
				y++;
			}
		}
		y=0;
		if(i>3) // Ve burayı da
		{
			system(kelime.c_str());
			i=0;
		}
	}
}

buda örnek bir çıktısı;
Linkleri Görmek için Giriş yapın.


….......https://i.hizliresim.com/jqyL0L.jpg ........https://i.imgyukle.com/2019/08/27/oIVgqb.jpg…………