Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

Gönderen: Neo   Tarih: 2019-08-27 00:49

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir.
Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri:
 Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
 Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin
edilmesi,
 Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz
olması,
 Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma
ihtimalinin yüksek olması,
 Diğer suç türlerine göre daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
 Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektöründen
olması,
 Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik
güçlerine bildirilmemesi,
 Normal kişiler yönüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip
edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
 Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve
prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
 Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
 Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması,
 Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar
edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun 
bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket
etmektedir.
 Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
 Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir.
 Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
 Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir.
 Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
 Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır.
Bilişim Suçu Türleri
Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna göre
bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz.
 Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 Bilgisayar Sabotajı
 Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 Yasadışı Yayınlar
 Ticari Sırların Çalınması
 Terörist Faaliyetler
 Çocuk Pornografisi
 Hacking
 Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)Yorumlar: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.


Oylamalar: