#447   2020-03-11 20:54 GMT        

Arch linux kurmak için yapmanız gerekenleri anlatacağım https://www.archlinux.org/download/ dresinden indirdiğinizi ve dd if=archlinux-XXXX.XX.XX-x86_64.iso of=/dev/sdX şeklinde diskinize yazdırdığınızı varsayıyorum

Daha sonra sistemi usb’den boot ediyoruz. Bundan sonra sırayla komutları ve anlamlarını yazacağım.


Hazırlık
loadkeys trq: Klavyeyi Türkçe yapmak.
wifi-menu: Wifi Bağlantısını etkinleştirmek.

Disk Yapılandırma
cgdisk /dev/sdX X yerine sistemi kurmak istediğiniz diski yazıyorsunuz. Bendeki /dev/sda.


cgdisk içine girdikten sonra partitionlar bu şekilde olmalı
EFI: ef00
SWAP: 8200
ROOT: 8300
şeklinde 3 partition a ihtiyacımız var. Kodlarını karşılarına yazdım. EFI boyutu için 1G SWAP için ise Ram büyüklüğünüz kadar alan ayırmalısınız. Diskin kalanını da ROOT partition a ayırabilirsiniz.

Ben;
/dev/sda1‘i EFI partition,
/dev/sda2‘yi SWAP partition,
/dev/sda3‘ü de ROOT partition olarak hazırladım.
Bu işlem bittikten sonra sıra disklerimizi formatlamaya geldi.
mkfs.fat -F32 /dev/sda1: EFI partition’ı fat32 olarak formatlama
mkfs.ext4 /dev/sda3: ROOT partition’ı Ext4 olarak formatlama
mkswap /dev/sda2: SWAP partition’ı formatlama

Mount
Diskleri hazırladıktan sonra artık sistemimize mount edebiliriz. İlk önce ROOT partition’ı /mnt konumuna mount edip içine boot dizinini oluşturmalıyız. Daha sonra boot dizinine EFI partition’ı mount edeceğiz. Bunun için;
mount /dev/sda3 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
swapon /dev/sda2: SWAP partition’ı mount etme.

Temel Sistemi Yükleme
Diskimiz tamamen hazır olduğuna göre artık içine sistemi kurmaya başlayabiliriz.
pacstrap /mnt base base-devel dialog wpa_supplicant: Bu komut 10-20 dakika sürecektir.
gensfstab /mnt gt; gt; /mnt/etc/fstab: Partition’ların Mount ayarlarını yeni sisteme ekleme.
Daha sonra
arch-chroot /mnt komutuyla sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcıları Oluşturma
passwd root: Root kullanıcısının parolasını oluşturma
useradd -m kullaniciadi: Standart kullanıcı oluşturma
passwd kullaniciadi: Kullanıcının parolasını oluşturma


BootLoader
Ben bootloader olarak grub kullanacağım.
mkinitcpio -p linux: Ramdisk oluşturma
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot /dev/sda: Diske grub kurulumu
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg: Grub config dosyasını oluşturma


Xorg ve Desktop Environment
Desktop Env. Olarak Mate kullanmaya karar verdim. Bunun için;
pacman -Sy xorg xorg-xinit mate: masaüstü için gerekenlerin kurulumu. 10-15 dakika sürecektir
Bitince normal kullancını olarak giriş yapıp ~/.xinitrc dosyası oluşturuyor ve içine exec mate-session ekliyoruz..
Artık startx Komutuyla masaüstünü başlatabilirsiniz.
Not: Eksik ya da yanlış olan bir kısım varsa iletebilirsiniz