#445   2020-03-11 20:52 GMT        

Kali Linux dünyasında yeniyseniz, hem yeni başlayanlar için mevcut tüm Kali Linux komutlarının listesine göz atın ve kullanıcıları Terminal‘i rahatlatacak şekilde ilerletin.

Kali Linux, dijital adli tıp ve sızma testleri için tasarlanmış Debian kaynaklı bir Linux dağıtımıdır. Temel geliştiriciler Mati Aharoni, Devon Kearns ve Raphaël Hertzog tarafından sürdürülmekte ve finanse edilmektedir.

Hepimizin bildiği gibi Kali Linux, bilgisayar korsanları ve güvenlik uzmanları tarafından en çok kullanılan işletim sistemlerinden biridir. Özellikler ve işlevsellik söz konusu olduğunda diğer Linux tabanlı işletim sistemlerine benzemez.

Kali Linux, nmap (bir port tarayıcı), Wireshark (bir paket analizörü), John the Ripper (bir şifre kırıcı), Aircrack-ng (penetrasyon testi kablosuz LAN‘ları için bir yazılım paketi) dahil olmak üzere 600‘den fazla penetrasyon test programı ile önceden kurulmuştur., Burp suite ve OWASP ZAP (her ikisi de web uygulaması güvenlik tarayıcıları). Bu nedenle, bazı uygulama tabanlı komutlar bu listede belirtilmez.

Kali Linux bir bilgisayarın sabit diskine yüklendiğinde yerel olarak çalışabilir, canlı bir CD‘den veya canlı bir USB‘den önyüklenebilir veya sanal bir makinede çalışabilir. Ayrıca Kali Linux‘u Windows ile çift önyükleme yapabilirsiniz


A-Z Kali Linux Komutları:
Aşağıda, iş akışını kolaylaştırmanıza yardımcı olacak A-Z Kali Linux komutlarını listeliyoruz.

Kali Linux komutları İşlev
bir

Kali Linux komutları İşlev
bir
 apropos Arama Yardım kılavuz sayfaları (man -k)
 apt-get Yazılım paketlerini arama ve yükleme (Debian)
 yetenek Yazılım paketlerini arama ve yükleme (Debian)
 aspell Yazım Denetleyicisi
 awk Metin bulma ve değiştirme, veritabanı sıralama / doğrulama / dizin
B
 basename Dosya adlarından Strip dizini ve son eki
 bash GNU Bourne-Again Kabuğu
 bc Keyfi hassas hesap makinesi dili
 bg Arka plana gönder
 break Bir döngüden çıkış
 builtin Bir kabuk yerleşik çalıştırın
 bzip2 Adlandırılmış dosyaları sıkıştırın veya açın
C
 cal Bir takvim görüntüle
 case Koşullu olarak bir komut gerçekleştirme
 cat Dosyaların içeriğini birleştirme ve yazdırma (görüntüleme)
 cd Dizini Değiştir
 Linux için cfdisk Bölümleme tablosu manipülatörü
 chgrp Grup sahipliğini değiştirme
 chmod Erişim izinlerini değiştirme
 chown Dosya sahibini ve grubunu değiştir
 chroot Farklı bir kök dizinle komut çalıştırma
 chkconfig Sistem hizmetleri (çalışma düzeyi)
 cksum CRC sağlama toplamı ve bayt sayılarını yazdırma
 terminal ekranını temizle
 cmp İki dosyayı karşılaştır
 comm İki sıralanmış dosyayı satır satır karşılaştır
 command Komut çalıştır — kabuk işlevlerini yoksayma
 devamı Döngünün sonraki yinelemesini sürdürme
 cp Bir veya daha fazla dosyayı başka bir konuma kopyalama
 cron Daemon zamanlanmış komutları yürütecek
 crontab Daha sonra çalışacak bir komut zamanlama
 csplit Dosyayı bağlam tarafından belirlenen parçalara bölme
 cut Bir dosyayı birkaç parçaya böl
D
 tarih Tarih ve saati görüntüleme veya değiştirme
 dc Masa Hesap Makinesi
 dd Dosya dönüştürme ve kopyalama, disk başlıkları yazma, önyükleme kayıtları
 ddrescue Veri kurtarma aracı
 değişkenleri bildir ve onlara nitelikler ver
 df Boş disk alanını göster
 diff İki dosya arasındaki farkları görüntüleme
 diff3 Üç dosya arasındaki farkları göster
 DNS arama kazmak
 dir Dizin içeriğini kısaca listeleyin
 dircolors `ls ‘için renk ayarı
 dirname Tam yol adını yalnızca bir yola dönüştürme
 dirs Hatırlanan dizinlerin listesini görüntüle
 dmesg Baskı çekirdeği amp; sürücü mesajları
 du Dosya alanı kullanımını tahmin et
E
echo Mesajı kullanarak göster
egrep Dosyalarda genişletilmiş ifadeler için satırları arama
çıkar Çıkarılabilir ortamı çıkart
Etkinleştir ve devre dışı bırakma
env Ortam değişkenleri
ethtool Ethernet kartı ayarları
eval Birkaç komut / argümanı içerir
exec Bir komut çalıştır
çıkış Kabuktan çık
bir terminal üzerinden erişilen keyfi için otomatikleştirme
genişlet Sekmeleri boşluklara dönüştür
dışa aktarma Bir ortam değişkeni ayarlama
expr İfadeleri seçenekleri
F
yanlış değil şey yapma, başarısız
fdformat Disketin düşük seviyedeli biçimi
Linux için fdisk Bölümleme tablosu manipülatörü
fg İşi ön plana gönder
fgrep Dosyalarda sabit bir dizeyle ekranda satırları ara
dosya Dosya türünü belirleme
İstenen kriterleri karşılayan dosyaları ara
fmt Paragraf metnini yeniden biçimlendirme
katlama Metni seçmek genişliğe sığacak şekilde sarma
kelimeleri genişletme ve komutları çalıştırma
format Diskleri veya bantları formatlama
ücretsiz Ekran belleği kullanımı
fsck Dosya sistemi tutarlılık denetimi ve onarımı
ftp Dosya Aktarım Protokolü
işlev İşlev Makrolarını Tanımla
kaynaştırıcı Bir dosyaya erişen işlemi tanımlama / öldürme
G
gawk Dosyaları içinde metin bulma ve değiştirme
getopts Konum parametrelerini ayrıştırma
dosyada ara
groupadd Kullanıcı güvenlik grubu ekle
groupdel Grubu sil
groupmod Grubu değiştirme
gruplar Kullanılabilir içinde grup adlarını gösterir
gzip Adlandırılmış dosyaları sıkıştırın veya açın
‘H
hash Bir isim bağımsız değişkeninin tam yol adını hatırla
head Dosyaların ilk bölümü çıktılar
yardım Yerleşik komut için yardım görüntüleme
Tarih Komut Geçmişi
hostname Sistem adını yazdırın veya yazdırma
İ
 iconv Bir dosyanın karakter kümesini dönüştürme
 id Kullanıcı ve grup kimliklerini yazdır
 Koşullu olarak bir komut yerine getirirse
 ifconfig Ağ arabirimini yapılandırma
 ifdown Ağ arayüzünü durdurma
 ifup Bir ağ arayüzü başlat
 bir X sunucusu ekranı yakalayın ve görüntüyü dosyaya kaydedin
 Dosyaları kopyala ve özellikleri ayarla
J
 işler Etkin işleri listele
 katıl Ortak bir alandaki satırlara katıl
K
 kill Bir işlemin çalışmasını durdurma
 isimleri isimleri öldür
L
 daha az Ekran çıkışı bir seferde bir ekran
 kabuk değişkenlerinde aritmetik gerçekleştirelim
 ln Bir dosyaya sembolik bağlantı oluşturma
 yerel Değişkenler oluştur
bul Dosyaları bul
 logname Geçerli oturum açma adını yazdır
 oturum açma Bir giriş kabuğundan çıkma
 look Belirli bir dizeyle başlayan satırları göster
 lpc Çizgi yazıcı kontrol programı
 lpr Çevrimdışı yazdırma
 lprint Dosya yazdırma
 Bir yazdırma işini iptal et
 lprintq Yazdırma kuyruğunu listele
 lprm İşleri yazdırma kuyruğundan kaldırma
 ls Dosyalar hakkında bilgi listesi
 lsof Açık dosyaları listele
M
 bir grup programı yeniden derleme
 man Yardım kılavuzu
 mkdir Yeni klasörler oluşturma
 mkfifo FIFO‘lar Yap (adlandırılmış kanallar)
 mkisofs Karma bir ISO9660 / JOLIET / HFS dosya sistemi oluşturma
 mknod Blok veya karakter özel dosyaları oluşturma
 daha fazla görüntü çıktısı her seferinde bir ekran
 mount Dosya sistemi bağlama
 mtools MS-DOS dosyalarını değiştirme
 mtr Ağ teşhisi (traceroute / ping)
 mv Dosyaları veya dizinleri taşıma veya yeniden adlandırma
 mmv Mass Dosyaları taşıma ve yeniden adlandırma
N-
 netstat Ağ bilgileri
 nice Bir komutun veya işin önceliğini ayarlama
 nl Satırları numaralandırma ve dosya yazma
 nohup Hangout‘lara karşı bağışık bir komut çalıştırın
 notify-send Masaüstü bildirimleri gönder
 nslookup Internet ad sunucularını etkileşimli olarak sorgulama
Ö
 open Bir dosyayı varsayılan uygulamasında açma
 Operatör erişimi
P
 passwd Kullanıcı parolasını değiştirme
 yapıştırma Dosya satırları
 pathchk Dosya adı taşınabilirliğini kontrol etme
 ping Ağ bağlantısını test etme
 pkill İşlemlerin çalışmasını durdurma
 popd Geçerli dizinin önceki değerini geri yükle
 pr Dosyaları yazdırmaya hazırlama
 printcap Yazıcı özelliği veritabanı
 printenv Yazdırma ortamı değişkenleri
 printf Verileri biçimlendirme ve yazdırma
 ps İşlem durumu
 pushd Kaydet ve ardından geçerli dizini değiştir
 pwd Çalışma Dizini Yazdır
S
 kota Disk kullanımını ve sınırlarını görüntüleme
 kota denetle Disk kullanımı için bir dosya sistemi tarama
 Disk kotalarını ayarlama
R
 ram ram disk aygıtı
 rcp Dosyaları iki makine arasında kopyalama
 okuma Standart girişten bir satır okuma
 readarray Stdin‘den dizi değişkenine okuma
 salt okunur Değişkenleri / fonksiyonları salt okunur olarak işaretle
 reboot Sistemi yeniden başlat
 rename Dosyaları yeniden adlandır
 renice Çalışan işlemlerin önceliğini değiştir
 remsync Uzak dosyaları e-posta ile senkronize etme
 return Kabuk işlevinden çık
 rev Bir dosyanın ters satırları
 rm Dosyaları kaldır
 rmdir Klasörleri kaldır
 rsync Uzak dosya kopyalama (Dosya ağaçlarını senkronize et)
S
 ekran Çoklayıcı terminal, ssh ile uzak kabukları çalıştırın
 scp Güvenli kopya (uzak dosya kopyası)
 sdiff İki dosyayı etkileşimli olarak birleştir
 sed Akış Editörü
 Klavye girişini kabul et‘i seçin
 seq Sayısal dizileri yazdır
 set Kabuk değişkenlerini ve fonksiyonlarını değiştirme
 sftp Güvenli Dosya Aktarım Programı
 shift Pozisyon parametrelerini kaydır
 shopt Shell Seçenekleri
 kapatma Linux‘u kapatma veya yeniden başlatma
 belirli bir süre uyku gecikmesi
 slocate Dosyaları bul
 sort Metin dosyalarını sırala
 source Komutları bir dosyadan çalıştırma
 bölme Dosyayı sabit boyutlu parçalara bölme
 ssh Secure Shell istemcisi (uzaktan oturum açma programı)
 strace Trace sistem çağrıları ve sinyalleri
 su Kullanıcı kimliğini değiştir
 sudo Başka bir kullanıcı olarak bir komut çalıştır
 sum Bir dosya için sağlama toplamı yazdırma
 askıya al Bu kabuğun yürütülmesini askıya al
 symlink Dosya için yeni bir ad oluşturma
 sync Diskteki verileri bellekle senkronize etme
T
 tail Dosyanın son kısmını çıktılar
 katran teyp arşivleyici
 tee Çıkışı birden çok dosyaya yönlendir
 test Koşullu ifadeyi değerlendirme
 time Measure Program çalışma süresi
 Kullanıcı ve sistem saatleri
 Dosya zaman damgalarını değiştir‘e dokunun
 Sistemde çalışan işlemleri listele
 traceroute Ana Makineye Giden Yol
 trap Bir sinyal ayarlandığında komut çalıştırın (bourne)
 tr Karakterleri çevirme, sıkıştırma ve / veya silme
 doğru Hiçbir şey yapma, başarıyla
 Topolojik sıralama
 tty Stdin‘deki terminalin dosya adını yazdır
 type Komutu açıklama
U
 ulimit Kullanıcı kaynaklarını sınırla
 umask Kullanıcılar dosya oluşturma maskesi
 umount Bir cihazın bağlantısını kes
 takma adı kaldırma
 uname Sistem bilgilerini yazdırma
 unexpand Boşlukları sekmelere dönüştürme
 uniq Dosyaları benzersiz kıl
 birimleri Birimlerden diğerine dönüştürme
 unset Değişken veya işlev adlarını kaldır
 unshar Kabuk arşiv komut dosyalarını açma
 Komutları yürütene kadar (hataya kadar)
 uptime Çalışma süresini göster
 useradd Yeni kullanıcı hesabı oluştur
 usermod Kullanıcı hesabını değiştir
 users Oturum açmış olan kullanıcıları listele
 uuencode İkili dosyayı kodlama
 uudecode uuencode tarafından oluşturulmuş bir dosyanın kodunu çöz
V
 v Dizin içeriğini ayrıntılı bir şekilde listeleyin (`ls -l -b ‘)
 vdir Dizin içeriğini ayrıntılı bir şekilde listeleyin (`ls -l -b ‘)
 vi Metin Editörü
 vmstat Sanal bellek istatistiklerini bildirme
W
 bekleyin Bir işlemin tamamlanmasını bekleyin
 izle Bir programı düzenli aralıklarla yürütme / görüntüleme
 wc Bayt, sözcük ve satır sayılarını yazdırma
 whereis Kullanıcının $ yolunda, kılavuz sayfalarında ve kaynak dosyalarında bir program arayın
 Kullanıcının $ yolunda bir program dosyası arayın
 komutları yürütürken
 Oturum açmış olan tüm kullanıcı adlarını kim yazdırır
 whoami Geçerli kullanıcı kimliğini ve adını yazdır (`` id -un ‘‘)
 wget HTTP, HTTPS veya FTP yoluyla web sayfalarını veya dosyaları alma
 write Başka bir kullanıcıya mesaj gönder
X
 xargs Oluşturulan argüman listelerini geçirerek yardımcı programı yürütün
 xdg-open Kullanıcının tercih ettiği uygulamada bir dosya veya URL açın
Y
 evet Kesilene kadar dize yazdır
Artık tüm Kali Linux komutlarını biliyorsunuz :)